De Extrafaculteit (xFac) is een experimentele afdeling van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Van 2001 t/m 2003 ben ik als student betrokken geweest bij een activiteit van de xFac; ik was redactielid van het tijdschrift Lunge. Dit tijdschrift is in zijn vorm en inhoud grensoverschrijdend. De eerste uitgave: Lunge¹ (november 2001) is een 'fietstocht langs autonome frisse blikken'. De tweede uitgave: Lunge² (januari 2003) is een studiegids 'Studeer Genetisch ontwerpen aan de Kabk'.

Hier volgt een stuk uit het voorwoord van de redactie uit Lunge¹:

"Autonome Frisse Blikken, toen het eenmaal was gevallen, kwam het woord zo vaak langs in de redactievergaderingen, dat het bijna te concreet werd voor zijn eigen definitie: 'grensvervaging'. We zouden een tijdschrift maken over dit verschijnsel dat in en om de kunstwereld steeds vaker opduikt. Maar het is ons niet genoeg om daarover alleen in theoretische bewoordingen te berichten - we willen het vooral doen, dat grensvervagen. We willen het onderzoeken, ondergaan en vervolgens weer ondergraven. Niet om het vage, maar om de grenzen. Om het niemandsland te exploreren, waar de kunst in de maatschappij schijnt op te lossen, of waar de maatschappij ineens op kunst lijkt.

Grensvervaging - we hebben het geweten; het is nou niet direct een begrip dat uit zichzelf tot concrete werkkaders leidt. Na vele (uitgesproken grensvervagende) redactievergaderingen werd duidelijk dat we ons onderzoek het beste dicht bij huis konden beginnen. En dus is dit eerste nummer van Lunge een fietstocht door Den Haag geworden.

Wanneer een kunstwerk een gecultiveerde poging is om een frisse blik op de wereld tot stand te brengen - kunnen we die dan ook in het 'wild' ontdekken? Anders gezegd, wat we in het geval van kunst maken, kan dat ook uit zichzelf groeien? 

We zijn op zoek gegaan naar die kleine vergroeiingen van de stad... en we hebben ze gevonden. Onopvallende objecten die niet als kunstwerken zijn bedacht, maar die wel de blik verfrissen wanneer die erop wordt gericht. Kunst die zo autonoom is dat er geen kunstenaar aan te pas hoeft te komen (...)".

Taco Stolk, hoofdredactie Lunge

 

Opium TV van de AVRO heeft in 2001 een item aan Lunge¹ gewijd. U kunt dit zien op: OPIUM